Ffair Nadolig

 

Ffair Nadolig Ysgol Gyfun Aberaeron
Neuadd yr ysgol
Nos fercher, 21ain o Dachwedd rhwng 6 yh a 8yh.

Dros 30 o stondinau gyda chrefftau amrywiol a chynnyrch lleol.
Gwobrau raffl gwych wedi’u rhoi gan cwmnioedd lleol a stondinwyr.

Elw’r nos yn mynd tuag at offer TGCH i ddisgyblion.
Mynediad am ddim. Croeso cynnes i bawb.

Cysylltwch gyda’r swyddfa 01545570217 am archebu lle ar gyfer eich stondin.