Latest News

Latest ‘News and Updates’
(Facebook)

❗️Canlyniadau TGAU
Bydd yr Ysgol yn agored ddydd Iau i ddisgyblion gael casglu eu canlyniadau o'r Neuadd rhwng 8.30 ac 11.00 (Blwyddyn 11 a 10).

❗️GCSE Results
The School Hall will be open on Thursday between 8.30 and 11.00 for pupils to collect their results (Year 11 and 10).

Diolch a phob lwc i chi gyd 🤞🏽
...

View on Facebook

🥈 MEDAL ARIAN I DÎM RYGBI CYFFWRDD O DAN 15 CYMRU // A SILVER MEDAL FOR THE U15 WALES TOUCH RUGBY TEAM 🥈

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Llongyfarchiadau i ti Gethin a’r tîm! Heb golli gêm tan y ffeinal. Gweler y fideo isod o Gethin yn sgorio cais arbennig. 👏🏼

👏🏼 Congratulations to Gethin and his team mates! See the below video evidence of Gethin scoring a try for his country. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
...

View on Facebook

5 days ago

Ysgol Gyfun Aberaeron

Mwynhewch y profiad, Catrin, Marian a Huw! 🚣🏻‍♂️

Come home safely and enjoy, Catrin, Marian and Huw! 🚣🏽‍♀️Mae aelodau CFfI Cymru wrthi’r wythnos yma yn cwblhau Her Cymru! Dyma gyfle gwych i bobl ifanc ddysgu sgiliau bywyd, fel adeiladu tîm a hunanhyder drwy hyfforddiant hwylio! #HerCymru #RhaglenRyngwladol

This week, Wales YFC members are completing Challenge Wales! This is a great opportunity to provide life-changing experiences for young people, teaching them life skills through a sailing challenge! #ChallengeWales #InternationalProgramme
...

View on Facebook