Latest News

Latest ‘News and Updates’
(Facebook)

23 hours ago

Ysgol Gyfun Aberaeron

- Assembly -
06/07/2020
(English Version)
...

View on Facebook

23 hours ago

Ysgol Gyfun Aberaeron

- Gwasanaeth -
06/07/2020
(Fersiwn Cymraeg)
...

View on Facebook

*Ysgoloriaeth gwerth £1500 i’r rhai sy’n mynd i brifysgol ym mis Medi*

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaeth i bob disgybl ym mlwyddyn 13 sy’n bwriadu astudio o leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae dros 450 o gyrsiau yn gymwys, felly ewch i wirio os yw eich cwrs ar y rhestr.

Mwy o fanylion ac i ymgeisio: www.colegcymraeg.ac.uk/ysgoloriaeth2020

*Scholarship worth £1500 for those going to university in September*

The Coleg Cymraeg Cenedlaethol are offering the scholarship to all pupils in year 13 who choose to study at least 40 credits of their course through the medium of Welsh. There are over 450 eligible courses, so go and check if your chosen course is on the list.

More information, and to apply: www.colegcymraeg.ac.uk/ysgoloriaeth2020

Coleg Cymraeg Cenedlaethol
💥👇Newyddion! 👇💥

Wyt ti'n mynd i'r Brifysgol ym mis Medi? Paid â cholli'r cyfle i gael £1500 am astudio rhan o dy gwrs (o leiaf 40 credyd) drwy'r Gymraeg.

1. Gwiria bod dy gwrs yn gymwys.
2. Ymgeisia!

Dolen i ymgeisio: bit.ly/3h4gEeu

Rhannwch er mwyn lledaenu'r neges a thagiwch unrhyw ddarpar glas fyfyrwyr!
...

View on Facebook