Latest News

Latest ‘News and Updates’
(Facebook)

RYGBI // RUGBY

Llongyfarchiadau i Rhys Jones, Kavi Black, Bruce Gaskell, Oliver Jones, Jac Crompton a Harri Beaumont ar dderbyn tei Rygbi Ysgolion Cerdigion yr un yr wythnos hon!
Daeth y tymor i ben yn siomedig o sydyn gyda’r bechgyn yn colli allan ar chwarae eu rownd gynderfynol ac o ganlyniad, wedi colli allan ar y cyfle i chwarae yn Stadiwm y Principality.
Byddant nawr yn cael y cyfle i dreialu ar gyfer tîm y Scarlets o dan 16 pan ganiateir i rygbi rhanbarthol oed Ysgol ailddechrau.
Da iawn chi fechgyn 🏉

Congratulations to Rhys Jones, Kavi Black, Bruce Gaskell, Oliver Jones, Jac Crompton and Harry Beaumont who were presented with their Cerdigion Schools Rugby ties this week!
The season came to a disappointing, abrupt end with the boys being unable to play their semi final and missing out on a chance of playing in The Principality Stadium.
They will now go on to the Scarlets under 16s selection process when regional age grade rugby is allowed to resume.
Well done all 🏉
...

View on Facebook

Gwasanaeth 23.09.2020 Assembly - 11 ERTHIG

Cwblhewch y cwis byr hwn er mwyn 'mapio'ch meddwl'.
Complete this short quiz and get your own 'mind plan'.

www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/your-mind-plan-quiz/
...

View on Facebook

🎶 Amserlen Gwersi Peripatetic Lessons Timetable 🎶

Dydd Llun/ Monday

Violin

Carys Davies 12.15
Lowri James Williams 12.13
Lleucu Morgan 12.45

Dydd Mawrth/ Tuesday

Canu - Gweler E-bost Hwb

Drymiau - Gweler E-bost Hwb

Dydd Iau/ Thursday

Chwyth - Gweler E-bost Hwb

Dydd Gwener/ Friday

Iolo Trigg 12.00
Luc Rees 12.20
Devon Spencer Ross 12.40
Ifan Rishko 13.00
Jake Williams 13.20
Ioan Evans 13.40
Elis Trig 14.00
Brychan Hopkins 14.20

Os oes problem, cysylltwch â'ch athro teithiol neu Mrs Morgans yn Yr Adran Gerdd.

Os mae disgybl am ddechrau chwarae offeryn newydd, trafodwch gyda Miss Thomas neu Mrs Morgans yn y gwersi Cerddoriaeth.
...

View on Facebook