Newyddion Diweddaraf

🙌🏼 Dyna dridiau arbennig yng Nglan-llyn wedi dod i ben. Am sbort! Llu o weithgareddau gwych wedi’u cwblhau gan ddisgyblion egnïol Ysgol Gyfun Aberaeron, sef...
- Padlfyrddio
- Bowlio 10
- Gweithdy Iwcalili
- Origami Crysau Coch Cymru
- Cerdded Afon
- Rhaffau Uchel
- Nofio
- Canu a Thostio Marshmallows
- Canwio

👌🏽 Diolch i’r cogyddion am y bwyd hyfryd, i arweinwyr y gweithgareddau am eu hamynedd, i’r Swyddogion (Bl. 12) am eu caredigrwydd at bob un o’u cyfoedion ifancach, i ddisgyblion Bl. 8 am eu hymdrechion ym mhob gweithgaredd, ac i Anwen Eleri Urddceredigion am ymuno â ni dros y tri diwrnod. 🤩 Pa ffordd well i ddathlu Wythnos Shwmae/Su’mae? 👍🏽
...

View on Facebook

20 hours ago

Ysgol Gyfun Aberaeron

Pawb yn ei gwlau ac wedi cael noson hyfryd o gwmpas y tan yn tostio marshmallows a canu! ...

View on Facebook

21 hours ago

Ysgol Gyfun Aberaeron

Joio ar y cwrs rhaffau prynhawn ma! ...

View on Facebook