Newyddion Diweddaraf

Swyddi Cyngor Sir Ceredigion📖 Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddau Bennaeth Cynorthwyol ymuno ag Ysgol Gyfun Aberaeron ar sail amser llawn, parhaol. Cliciwch i gael gwybod mwy. 📖

👉 Pennaeth Cynorthwyol (Lles) – Ysgol Gyfun Aberaeron
🕑 32.5 awr / Parhaol
💰 51,311 - 56,579
📍 Aberaeron
⏰ 30/04/2020
👇
careers.ceredigion.gov.uk/cy/jobs/req102207cym/👉

Pennaeth Cynorthwyol – Ysgol Gyfun Aberaeron
🕑 32.5 awr / Parhaol
💰 51,311 - 56,579
📍 Aberaeron
⏰ 30/04/2020
👇
careers.ceredigion.gov.uk/cy/jobs/req102204cym/
...

View on Facebook

Ceredigion County Council Jobs📖 An exciting opportunity has arisen for two Assistant Headteachers to join Aberaeron Comprehensive School on a full time, permanent basis. Click to find out more. 📖

👉 Assistant Headteacher (Wellbeing) – Aberaeron Comprehensive School
🕑 32.5 hours / Permanent
💰 51,311 - 56,579
📍 Aberaeron
⏰ 30/04/2020
👇
careers.ceredigion.gov.uk/jobs/req102207/

👉 Assistant Headteacher – Aberaeron Comprehensive School
🕑 32.5 hours / Permanent
💰 51,311 - 56,579
📍 Aberaeron
⏰ 30/04/2020
👇
careers.ceredigion.gov.uk/jobs/req102204/

Ysgol Gyfun Aberaeron
...

View on Facebook