Newyddion Diweddaraf

13 hours ago

Ysgol Gyfun Aberaeron

🎄FFAIR NADOLIG // CHRISTMAS FAIR🎄
⭐️ 21-11-19 ⭐️

Sawl diwrnod sydd tan y Ffair Nadolig?
How many days to go?

3️⃣ diwrnod i fynd/ 3️⃣ days to go

www.facebook.com/events/3002280233180576/?ti=icl
...

View on Facebook

Ar ddydd Gwener y 15fed o Dachwedd, cynhaliwyd diwrnod di-wisg ysgol, stondin gacennau a gweithgareddau amrywiol yn y Neuadd i godi arian ar gyfer Plant Mewn Angen. Llongyfarchiadau i'r sawl fu'n trefnu a diolch i bawb a gyfrannodd at y swm terfynol arbennig o £500.

On Friday the 15th of November, we held a non school uniform day, a cake stall and various activities in the Hall to raise money for Children in Need. Congratulations to the organisers and thanks to everyone who contributed to the final sum of £500.
...

View on Facebook

🎄FFAIR NADOLIG // CHRISTMAS FAIR🎄
⭐️ 21-11-19 ⭐️

Sawl diwrnod sydd tan y Ffair Nadolig?
How many days to go?

4️⃣ diwrnod i fynd/ 4️⃣ days to go

www.facebook.com/events/3002280233180576/?ti=icl
...

View on Facebook