Newyddion Diweddaraf

2 days ago

Ysgol Gyfun Aberaeron

If your child has Free School Meals and is entering Reception, Year 3, 7 or 10, you may be eligible for the Pupil Development Grant.

Click to learn more 👇👇

ow.ly/5YK050xQ4Fc
...

View on Facebook

2 days ago

Ysgol Gyfun Aberaeron

Ydy’ch plentyn yn cael prydau ysgol am ddim ac yn mynd i'r dosbarth derbyn, blwyddyn 3, 7 neu 10? Efallai eich bod yn gymwys ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion.

Cliciwch i ddysgu mwy 👇👇

ow.ly/v0l050xQ4Kl
...

View on Facebook

🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♂️ TRAWS GWLAD CEREDIGION CROSS COUNTRY 🏃🏽‍♂️🏃🏽‍♀️

MERCHED BLWYDDYN 7/ YEAR 7 GIRLS
6ed/ 6th: Eilidh Jones
12fed/ 12th: Martha Brandy-Phillips

BECHGYN BLWYDDYN 7/ YEAR 7 BOYS
2ail/ 2nd: Cayden Bliss

MERCHED BLWYDDYN 8-9/ YEAR 8-9 GIRLS
9fed/ 9th: Seren Davies
11fed/11th: Sara Cond
15fed/ 15th: Freya Willis

BECHGYN BLWYDDYN 8-9/ YEAR 8-9 BOYS
1af/1st: Finlay Tarling
2ail/2nd: Brychan Hopkins
3ydd/3rd: Rhys Jenkins
5ed/5th: Josh Tudbull
6ed/6th: Cai McEvoy
7fed/7th: Llyr Jones
12fed/12th: Rhys Williams
14eg/14th: Zeke Jones-Diaz
16eg/16th: Steffan Davies

MERCHED BLWYDDYN 10-11/ YEAR 10-11 GIRLS
2ail/2nd: Lowri Richards
3ydd/3rd: Lucy Beddowes
5ed/5th: Niamh Duggan
6ed/6th: Poppy Evans
11eg/11th: Tallulah Richards

BECHGYN BLWYDDYN 10-11/ YEAR 10-11 BOYS
1af/1st: Josh Tarling
7fed/7th: Dylan Gwynne Jones
8fed/8th: Jac Crompton
15fed/15th: Jack Priddey

BECHGYN Y 6ED DOSBARTH/ 6TH FORM BOYS
1af/1st: Jamie Walker
2ail/2nd: Dafydd Wright
3ydd/3rd: Ben Davies
4ydd/4th: Daniel Williams
6ed/6th: Endaf Williams
7fed/7th: Rhun Crimes
...

View on Facebook