Canlyniadau Lefel A ac UG

Bydd yr ysgol yn agor yfory 15/08/19 am 8.30yb i ddisgyblion i gasglu eu canlyniadau o’r llyfrgell. Bydd staff yn y llyfrgell i ddosbarthu canlyniadau a chynnig cymorth ac arweiniad tan 11.30yb. Wedi hynny, gellir casglu’r canlyniadau o’r swyddfa.

Pob lwc!