Canlyniadau TGAU

Bydd yr Ysgol yn agored ddydd Iau i ddisgyblion gael casglu eu canlyniadau o’r Neuadd rhwng 8.30 ac 11.00 (Blwyddyn 11 a 10).

Diolch a phob lwc i chi gyd 🤞🏽