Dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi – Gwybodaeth

Gweler y ddogfen isod sy’n rhoi gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid ynglyn a disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi.