AIL AGOR – CYFLWYNIAD GAN Y PENNAETH 10:30AM, 25.08.20

Bydd y pennaeth yn esbonio beth fydd trefniadau ail agor yr ysgol ym Mis Medi.  Mae gwybodaeth wedi mynd allan trwy parentmail yn barod ond bydd hwn yn gyfle i wrando ar wybodaeth ac i ofyn cwestiynau.  Os nad ydych yn gallu gwylio’r cyflwyniad ‘yn fyw’, bydd dilyn yr un ddolen ar ôl y cyflwyniad yn mynd a chi at recordiad o’r cyflwyniad.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk4MjNjZTAtNzE5OC00NTk1LTg1NjYtODVjN2Q3NWYyMDBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2258258061-5282-4989-ab31-c108903f855e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d