Nofio

Llongyfarchiadau gwresog i Kaitlyn Gwynne Jones ar gael ei dewis gan Nofio Cymru i fod yn rhan o Academi Sgiliau Cenedlaethol 2020/21. Dilynwch y linc isod i weld y rhestr llawn:

https://swimwales.org/swimming/performance-swimming/national-squad/athletes