Cwricwlwm CA5

Cliciwch ar y dolenni i gael manylion y cwrs

Dysgir rhai cyrsiau ar y cyd gyda sefydliadau addysgol eraill yng Ngheredigion ac efallai ar safle arall.
* Mae’r pynciau hyn yn cael eu cynnig trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.
Cedwir yr hawl gan yr ysgol i beidio rhedeg cyrsiau os nad yw amgylchiadau’n caniatau hynny.


Gwneir darpariaeth Addysg Grefyddol, Addysg Rhyw, Gyrfaoedd a Byd Gwaith ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol ar ffurf rhaglen o siaradwyr gwadd a chynadleddau. Mae’n rhaid i ddisgyblion blwyddyn 12 gwblhau cyfnod o brofiad gwaith. Mae cyfle hefyd i gael cymwysterau Sgiliau Allweddol trwy’r Fagloriaeth.

Dudalen Cwricwlwm