Amdanom ni

Pleser yw cyflwyno’r wefan hon i chi. Mae’n datblygu ac yn esblygu’n gyson ac rwyf yn eich annog felly i ymweld â’r wefan yn rheolaidd er mwyn cael cipolwg ar fwrlwm yr ysgol.

Mae Ysgol Gyfun Aberaeron yn gymuned glós, fywiog a naturiol ddwyieithog sy’n meddu ar ethos sy’n adlewyrchu’r ardal yn nhermau iaith a diwylliant.

Ymfalchïwn yn yr hanes hir o lwyddiant sydd i’r ysgol yn academaidd ac mewn amryw o feysydd allgyrsiol, a’r gefnogaeth bersonol a gaiff pob disgybl. Mae ein partneriaeth agos gyda’r cartref yn bwysig i ni er lles a llwyddiant ein disgyblion a gobeithio bydd y wefan hon yn cryfhau’r berthynas hanfodol honno.

Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth ac os oes gennych ymholiad cofiwch gysylltu â mi yn yr ysgol.

Owain Jones

Mr Owain Jones
‘Pennaeth’

Anwen Davies

Mrs Anwen Davies
‘Dirprwy Bennaeth’

Mr Euros Lloyd
‘Pennaeth Cynorthwyol’