Cwricwlwm CA3

Mae pob disgybl yn dilyn yr un cwricwlwm heblaw am ddisgyblion yr Adran Cefnogi Dysgu sy’n dilyn cyrsiau sydd wedi’u haddasu i’w hanghenion arbennig.

Dysgir y pynciau ar wahân i Fathemateg a Gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. 

 

Cwricwlwm