Ar y 7fed o Fawrth, cafodd 40 o ddisgyblion Blwyddyn 7 y cyfle i fynychu Denmark Farm ar daith lles a arianwyd gan Llywodraeth Cymru. Cynhaliwyd y gweithgareddau gan y Forest School Young Rangers a diolchwn iddynt am y croeso cynnes.