Mae Ysgol Gyfun Aberaeron wedi prynu allweddellau newydd i’r adran gerddoriaeth, gan ddefnyddio cyllid dderbyniwyd gan UMUKSF (Universal Music UK Sound Foundation). Mae’r Sefydliad wedi helpu dros 7,000 o ysgolion, myfyrwyr unigol ac athrawon i wella eu mynediad at gerddoriaeth, trwy brynu neu uwchraddio offerynnau ac offer cerdd. Gallwch ymweld â’u gwefan yma; www.umuksoundfoundation.com