CA5

Arlunio a Dylunio

Astudiaethau Cyfryngau

Bagloriaeth Cymru

Bioleg

Busnes

Chwaraeon (BTEC)

CACHE

Cemeg

Cerddoriaeth

Cymraeg

Cymraeg Ail Iaith

Daearyddiaeth

Drama

Dylunio a Thechnoleg

Ffiseg

Ffotograffiaeth

Ffrangeg

Hanes

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (BTEC)

Mathemateg

Mathemateg Bellach

Peirianneg (BTEC)

Saesneg Llên

Saesneg Iaith

Technoleg Gwybodaeth