Llais y Disgybl

Mae rhoi llais i ddisgyblion yn gwneud lles i agweddau at ddysgu ac yn helpu i ddatblygu awyrgylch gadarnhaol yn yr Ysgol. Ein bwriad yw i gynnwys y disgyblion yn ein penderfyniadau er mwyn datblygu ymagwedd effeithiol at wella ymgysylltiad ac agweddau at ddysgu yn ogystal â sicrhau awyrgylch cadarnhaol a diogel i bawb. Gwerthfawrogwn farn ein disgyblion yn fawr.

Cyfeiriwch unrhyw sylwadau, syniadau neu bryderon sydd gennych at aelod o’r Cyngor Ysgol.

Gallwch hefyd anfon neges at Bennaeth Cynorthwyol Lles yr Ysgol drwy lenwi’r ffurflen isod.