Y Scarlets

Y Scarlets

Mae Aled Lewis wedi chwarae ei gêm gyntaf heno (16/03/22) i’r Scarlets yn erbyn y Gweilch. Daeth y Scarlets allan fel enillwyr cryf gyda sgôr o 26-14 a chwaraeodd Aled yn dda iawn. Llongyfarchiadau fawr iawn i Aled.

🌤 FFERM DENMARK

Ar y 7fed o Fawrth, cafodd 40 o ddisgyblion Blwyddyn 7 y cyfle i fynychu Denmark Farm ar daith lles a arianwyd gan Llywodraeth Cymru. Cynhaliwyd y gweithgareddau gan y Forest School Young Rangers a diolchwn iddynt am y croeso cynnes.
Ysgol ar gau fory (18.2.22)

Ysgol ar gau fory (18.2.22)

Mae’r awdurdod lleol wedi penderfynu bydd holl ysgolion Ceredigion ar gau fory (18.2.22) oherwydd y rhagolygon ar gyfer gwyntoedd cryfion ar hyd y sir. Cau-ysgol-18.2.2022-School-site-closure-1Download
Bwydlen Fegan Newydd

Bwydlen Fegan Newydd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd ein ffreutur ‘Nyth Yr Wylan’ yn cynnig dewis fegan newydd o heddiw ymlaen. Rhowch gynnig ar eu ‘Bolognese’ llysieuol, neu’r ‘Chilli Con Carne’ Fegan, neu’r Llysiau gyda Dip ‘Houmous’. Gweler y dolenni ar gyfer y fwydlen: New Vegan...

Allweddellau Newydd

Mae Ysgol Gyfun Aberaeron wedi prynu allweddellau newydd i’r adran gerddoriaeth, gan ddefnyddio cyllid dderbyniwyd gan UMUKSF (Universal Music UK Sound Foundation). Mae’r Sefydliad wedi helpu dros 7,000 o ysgolion, myfyrwyr unigol ac athrawon i wella eu...