Y Llyfrgell

Y Llyfrgell

Dymuna’r Ysgol ddiolch i’r Cambrian News sy’n darparu papur newydd i ni yn wythnosol bellach. Rhoddir y cyfle i ddisgyblion ddarllen y papur tra’n treulio amser yn y llyfrgell. Gweler y llun atodedig o ddisgyblion Blwyddyn 12 (sy’n rhan...
Diwrnod Plant Mewn Angen 2020

Diwrnod Plant Mewn Angen 2020

Eleni, daeth y staff a’r disgyblion i’r Ysgol yn gwisgo’r hyn roedden nhw eisiau. Yn ogystal â hyn, gwnaethpwyd addewidion amrywiol. Darllenwch ymhellach er mwyn gweld beth oedd addewid y Prifathro!
Dydd y Cadoediad 11/11

Dydd y Cadoediad 11/11

Bu disgyblion ‘Canolfan Croeso’ yn creu arddangosfa, cynhaliwyd gwasanaeth rhithiol gan 11 Erthig ar y thema ‘Cofio’ ac am 11yb, cafwyd distawrwydd am ddwy funud er mwyn cofio am y sawl a gollwyd mewn rhyfel. Yn yr wythnosau’n arwain at gyfnod y cofio, bu disgyblion...
Diwrnod Shwmae Su’mae 2020

Diwrnod Shwmae Su’mae 2020

Mae diwrnod Shwmae Su’mae, sy’n cael ei chynnal yn flynyddol ar Hydref 15fed, yn annog pawb i roi cynnig ar y Gymraeg drwy ddechrau sgyrsiau gyda ‘Shwmae’ neu ‘Su’mae’. Thema’r diwrnod eleni oedd Ar Draws y Tonnau. Mae Diwrnod...
Ethol Prif Swyddogion

Ethol Prif Swyddogion

Llongyfarchiadau i Brif Swyddogion Ysgol Gyfun Aberaeron am y flwyddyn 2020-2021. Y rhes flaen, o’r chwith i’r dde: Emily Jones, Shannon Haird (Prif Ferch), Marged Hopkins, Hanna Jones Y rhes gefn, o’r chwith i’r dde: Huw Jones (Prif Fachgen), Jamie Walker, Rhun...
Astudiaethau Cyfryngau

Astudiaethau Cyfryngau

Cyfweliad grŵp o fyfyrwyr Astudiaethau Cyfryngau Blwyddyn 13 â’r cyfarwyddwr Jamie Weston a’r actores Carla Fraser ynglŷn â’u ffilm fer, ‘Wings’, fel rhan o Ŵyl Ffilm Gwobr Iris. Yn ddiweddar, cyfwelodd grŵp o fyfyrwyr Astudiaethau Cyfryngau Blwyddyn 13 (Niamh...
Rygbi Ysgol Ceredigion

Rygbi Ysgol Ceredigion

Derbyniodd criw o fechgyn dei Rygbi Ysgol Ceredigion yr un am fod yn rhan o dîm y Sir y llynedd. Llongyfarchiadau i Rhys Jones, Kavi Black, Bruce Gaskell, Oliver Jones, Jac Crompton a Harri Beaumont ar dderbyn tei Rygbi Ysgolion Cerdigion yr un. Daeth y tymor i ben yn...
National Skills Academy

National Skills Academy

Llongyfarchiadau gwresog i Kaitlyn Gwynne Jones ar gael ei dewis gan Nofio Cymru i fod yn rhan o Academi Sgiliau Cenedlaethol 2020/21. Dilynwch y linc isod i weld y rhestr llawn: https://swimwales.org/…/perform…/national-squad/athletes