Ethol Prif Swyddogion

Ethol Prif Swyddogion

Llongyfarchiadau i Brif Swyddogion Ysgol Gyfun Aberaeron am y flwyddyn 2020-2021. Y rhes flaen, o’r chwith i’r dde: Emily Jones, Shannon Haird (Prif Ferch), Marged Hopkins, Hanna Jones Y rhes gefn, o’r chwith i’r dde: Huw Jones (Prif Fachgen), Jamie Walker, Rhun...
Astudiaethau Cyfryngau

Astudiaethau Cyfryngau

Cyfweliad grŵp o fyfyrwyr Astudiaethau Cyfryngau Blwyddyn 13 â’r cyfarwyddwr Jamie Weston a’r actores Carla Fraser ynglŷn â’u ffilm fer, ‘Wings’, fel rhan o Ŵyl Ffilm Gwobr Iris. Yn ddiweddar, cyfwelodd grŵp o fyfyrwyr Astudiaethau Cyfryngau Blwyddyn 13 (Niamh...
Rygbi Ysgol Ceredigion

Rygbi Ysgol Ceredigion

Derbyniodd criw o fechgyn dei Rygbi Ysgol Ceredigion yr un am fod yn rhan o dîm y Sir y llynedd. Llongyfarchiadau i Rhys Jones, Kavi Black, Bruce Gaskell, Oliver Jones, Jac Crompton a Harri Beaumont ar dderbyn tei Rygbi Ysgolion Cerdigion yr un. Daeth y tymor i ben yn...
National Skills Academy

National Skills Academy

Llongyfarchiadau gwresog i Kaitlyn Gwynne Jones ar gael ei dewis gan Nofio Cymru i fod yn rhan o Academi Sgiliau Cenedlaethol 2020/21. Dilynwch y linc isod i weld y rhestr llawn: https://swimwales.org/…/perform…/national-squad/athletes