Allweddellau Newydd

Mae Ysgol Gyfun Aberaeron wedi prynu allweddellau newydd i’r adran gerddoriaeth, gan ddefnyddio cyllid dderbyniwyd gan UMUKSF (Universal Music UK Sound Foundation). Mae’r Sefydliad wedi helpu dros 7,000 o ysgolion, myfyrwyr unigol ac athrawon i wella eu...
Swyddogion Newydd

Swyddogion Newydd

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar gael eu hethol. Prif Swyddogion; Iolo Jones a Manon Williams. Swyddogion; Gruffydd Morgan, Poppy Evans, Tallulah Richards a Rhodri Edwards. Dymuniadau gorau iddynt yn eu swyddi newydd.

SCRABBLE!

Llongyfarchiadau i Elliott Morgan, ennillydd Twrnament Scrabble Blwyddyn 12 Ysgol Gyfun Aberaeron. Y mae Elliott wedi ennill taleb gwerth £10 i’w gwario yn Angelato. Hoffem ddiolch i Angela yn Angelato, Aberaeron am ei rhodd hael.

EISTEDDFOD T

Llongyfarchiadau i ddwy o ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Gyfun Aberaeron ar eu llwyddiant yn Eisteddfod T yr Urdd eleni. Enillodd Catrin Edwards y gystadleuaeth farddoniaeth Bl. 7-9 ac enillodd Erin James-Lynch y gystadleuaeth gyfansoddi monolog digri Bl. 7-9.
Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr – Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Mewn Ysgolion

Polisi Apêl Ysgol Gyfun Aberaeron 2021

Cliciwch ar y ddolen isod i gael ein Polisi Apêl. https://ygaberaeron.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/Appeal-Policy-Ysgol-Gyfun-Aberaeron-2021.docx
Rhaglen Ysgolheigion

Rhaglen Ysgolheigion

Bu’r grŵp hwn o ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Gyfun Aberaeron yn rhan o Raglen Ysgolheigion y Brilliant Club yn ddiweddar. Cwblhawyd deuddeg wythnos o diwtorialau ar-lein gan diwtor PhD o Brifysgol Aberystwyth. Ysgrifennodd pob un o’r disgyblion draethawd...
Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr – Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Mewn Ysgolion

Llythyr i Rhieni a Gofalwyr – 23.04.21

Cliciwch ar y linc isod am lythyr oddi wrth y Pennaeth i Rieni a Gofalwyr. https://ygaberaeron.org.uk/wp-content/uploads/2021/04/Llythr-i-Rhieni-a-Gofalwyr-23.04.21-Letters-to-Parents-and-Guardians.pdf

Y Llyfrgell

Dymuna’r Ysgol ddiolch i’r Cambrian News sy’n darparu papur newydd i ni yn wythnosol bellach. Rhoddir y cyfle i ddisgyblion ddarllen y papur tra’n treulio amser yn y llyfrgell. Gweler y llun atodedig o ddisgyblion Blwyddyn 12 (sy’n rhan...