Mae diwrnod Shwmae Su’mae, sy’n cael ei chynnal yn flynyddol ar Hydref 15fed, yn annog pawb i roi cynnig ar y Gymraeg drwy ddechrau sgyrsiau gyda ‘Shwmae’ neu ‘Su’mae’. Thema’r diwrnod eleni oedd Ar Draws y Tonnau.

Mae Diwrnod Shwmae Su’mae yn gyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, yn yr ysgol, ar y maes chwarae a gyda’ch ffrindiau, ar-lein neu wyneb yn wyneb. Byddwn fel arfer yn cynnal digwyddiadau i hybu Cymreictod ar y diwrnod hwn ond eleni, cynhaliwyd y diwrnod eleni o bell.

Eleni, fel pob blwyddyn arall, hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae, Su’mae neu Shwdi oedd y prif bwrpas.

Nod y diwrnod oedd dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – yn siaradwyr rhugl, yn ddysgwyr neu’r sawl sy’n swil am eu Cymraeg. Golygwyd y fideo gan ddisgyblion 6ed Dosbarth yr Ysgol. Diolchwn iddynt am eu hymdrechion i hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn Ysgol Gyfun Aberaeron a thu hwnt.