Bu disgyblion ‘Canolfan Croeso’ yn creu arddangosfa, cynhaliwyd gwasanaeth rhithiol gan 11 Erthig ar y thema ‘Cofio’ ac am 11yb, cafwyd distawrwydd am ddwy funud er mwyn cofio am y sawl a gollwyd mewn rhyfel.

Yn yr wythnosau’n arwain at gyfnod y cofio, bu disgyblion ‘Canolfan Croeso’ yn cwblhau gwaith Saesneg ar Ddiwrnod y Cofio. Crewyd arddangosfa o’r gwaith ar hysbysfwrdd yn yr Ysgol. Am 11yb ar yr unfed ddiwrnod ar ddeg yn yr unfed fis ar ddeg, cynhaliwyd dwy funud o dawelwch ym mhob dosbarth, ystafell a swyddfa er mwyn cofio am y sawl a gollwyd mewn rhyfel. Hefyd, cynhaliwyd gwasanaeth rhithiol gan 11 Erthig ar y thema ‘Cofio’. Mae Dydd y Cadoediad (11/11) yn nodi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Eu haberth nid â heibio.