Llongyfarchiadau i Brif Swyddogion Ysgol Gyfun Aberaeron am y flwyddyn 2020-2021.

Y rhes flaen, o’r chwith i’r dde:

Emily Jones, Shannon Haird (Prif Ferch), Marged Hopkins, Hanna Jones

Y rhes gefn, o’r chwith i’r dde: Huw Jones (Prif Fachgen), Jamie Walker, Rhun Crimes