Dyma ddisgyblion Canolfan Croeso yn derbyn eu tystysgrifau wedi cwblhau hyfforddiant Iechyd a Diogelwch a Chymorth Cyntaf. Llongyfarchiadau mawr iddyn bob un.