🥳Llongyfarchiadau i Jake Howells ac Oskar Lydon ym Mlwyddyn 13 sydd wedi derbyn cynnig diamod i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth y flwyddyn nesaf (Ysgoloriaeth). Bydd Jake yn astudio’r Gyfraith ac Oskar yn dewis Daearyddiaeth. Mae Jake hefyd wedi derbyn Bwrsariaeth o £1000 tuag at ei gostau, sy’n wych!