Bu’r grŵp hwn o ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Gyfun Aberaeron yn rhan o Raglen Ysgolheigion y Brilliant Club yn ddiweddar. Cwblhawyd deuddeg wythnos o diwtorialau ar-lein gan diwtor PhD o Brifysgol Aberystwyth. Ysgrifennodd pob un o’r disgyblion draethawd rhagorol ar y testun ‘Sut gall gemegwyr achub y byd?’ a gyflwynwyd ar-lein, cyn “graddio” mewn seremoni rithiol gan Brifysgol Caerdydd. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran.