Derbyniodd criw o fechgyn dei Rygbi Ysgol Ceredigion yr un am fod yn rhan o dîm y Sir y llynedd.

Llongyfarchiadau i Rhys Jones, Kavi Black, Bruce Gaskell, Oliver Jones, Jac Crompton a Harri Beaumont ar dderbyn tei Rygbi Ysgolion Cerdigion yr un.

Daeth y tymor i ben yn siomedig o sydyn gyda’r bechgyn yn colli allan ar chwarae eu rownd gynderfynol ac o ganlyniad, wedi colli allan ar y cyfle i chwarae yn Stadiwm y Principality.

Byddant nawr yn cael y cyfle i dreialu ar gyfer tîm y Scarlets o dan 16 pan ganiateir i rygbi rhanbarthol oed Ysgol ailddechrau. Da iawn chi a phob lwc fechgyn.