Dyma Thomas Best sydd wedi cael ei enwi’n Seren yr Wythnos gan yr adran Ieithoedd Tramor Modern am ei agwedd at ei waith. Llongyfarchiadau.