Arlwyo heb Arian (ParentMail / NRS)

pmCashless

Annwyl Riant/Warcheidwad Rydym yn falch o gyhoeddi ein bwriad i foderneiddio llawer o’n systemau

>>>

E-Ddiogelwch

e-safety

‘E-ddiogelwch’ Faint ydych chi’n gwybod? Mae gan ein tudalen E-ddiogelwch cysylltiadau i gefnogi gwefannau

>>>

Swyddogion yr ysgol

ygaBadge-150x150

  Llongyfarchiadau i Brif Swyddogion Ysgol Gyfun Aberaeron. Cawson nhw eu hethol i arwain

>>>

Taith ysgol i Ffrainc 2017 (Blaendal 16/09/2016)

france

  Disgyblion sydd â diddordeb mewn mynd ar y daith ysgol i Ffrainc yn

>>>

Ras yr Iaith 2016 – Hapus i noddi

Graffeg noddwyr Ras yr Iaith

 Ras yr Iaith 2016 – Cliciwch am wybodaeth

>>>

Dihareb yr Wythnos – 13/06/2016

ygaBadge-150x150

>>>

Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 11

ygaBadge-150x150

Cliciwch am PDF  

>>>

Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 10

ygaBadge-150x150

 Cliciwch am PDF  

>>>

Idiom Yr Wythnos – 23/05/2016

idiomJpg

>>>

Taith ysgol i Ffrainc 2017

Ffrainc2017

Bydd taith ysgol yn teithio i Baris, Ffrainc yn 2017 ar gyfer disgyblion ym

>>>

‘Real Business Challenge’ – Ymgeiswyr Terfynol Llundain

real

Cliciwch yma i weld y lluniau

>>>

Coca Cola Real Business Challenge

real

Llongyfarchiadau mawr i giw o ddisgyblion o flwyddyn 10 sydd wedi ennill Cystadleuaeth Cymru

>>>

Safer Internet Day 2016

Safer-Internet-Centre

Cliciwch ar y linc am ragor o wybodaeth http://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2016

>>>

Blwyddyn 11 – Y Cam Pwysig Nesaf

ygaBadge-150x150

>>>

Gwyliau yn ystod y tymor (Chwefror 2016)

ceredigionBadge

Cliciwch i lawrlwytho ‘Pdf’   

>>>

Idiom Yr Wythnos – 01/02/2016

ygaBadge-150x150

>>>

Sky Sports: Living for Sport

livingForSport

Roedd yr wythnos olaf o’r tymor yn un cyffrous yn Ysgol Gyfun Aberaeron efo

>>>

Dihareb yr Wythnos – 11/01/2016

ygaBadge-150x150

>>>

SchoolBeat.org

schoolBeatWidget

Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org; darperir ynddi gwybodaeth

>>>