Croeso – gan y Pennaeth

Pleser yw cyflwyno’r wefan newydd hon i chi. Bydd newyddion diweddaraf yr Ysgol yn ymddangos yma ac felly rwyf yn eich annog i ymweld â’r wefan yn rheolaidd er mwyn cael cipolwg ar fwrlwm Ysgol Gyfun Aberaeron.

Mae Ysgol Gyfun Aberaeron yn gymuned glós, fywiog a naturiol ddwyieithog sy’n meddu ar ethos sy’n adlewyrchu’r ardal yn nhermau iaith a diwylliant.

Ymfalchïwn yn yr hanes hir o lwyddiant sydd i’r Ysgol yn academaidd ac mewn amryw o feysydd allgyrsiol, a’r gefnogaeth bersonol a gaiff pob disgybl. Mae ein partneriaeth agos gyda’r cartref yn bwysig i ni er lles a llwyddiant ein disgyblion a gobeithio bydd y wefan hon yn cryfhau’r berthynas hanfodol honno.

Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth ac os oes gennych ymholiad cofiwch gysylltu â mi yn yr Ysgol.

Mr Owain Jones

Pennaeth

 

Cyflwyniad y Pennaeth

Allweddellau Newydd

Allweddellau Newydd

Mae Ysgol Gyfun Aberaeron wedi prynu allweddellau newydd i'r adran gerddoriaeth, gan ddefnyddio cyllid dderbyniwyd gan UMUKSF (Universal Music UK Sound Foundation). Mae'r Sefydliad wedi helpu dros 7,000 o ysgolion, myfyrwyr unigol ac athrawon i wella eu mynediad at...

Ysgol Gyfun Aberaeron, Stryd y Fro, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DT | 01545 570 217

Ysgol Gyfun Aberaeron