Croeso – gan y Pennaeth

Pleser yw cyflwyno’r wefan newydd hon i chi. Bydd newyddion diweddaraf yr Ysgol yn ymddangos yma ac felly rwyf yn eich annog i ymweld â’r wefan yn rheolaidd er mwyn cael cipolwg ar fwrlwm Ysgol Gyfun Aberaeron.

Mae Ysgol Gyfun Aberaeron yn gymuned glós, fywiog a naturiol ddwyieithog sy’n meddu ar ethos sy’n adlewyrchu’r ardal yn nhermau iaith a diwylliant.

Ymfalchïwn yn yr hanes hir o lwyddiant sydd i’r Ysgol yn academaidd ac mewn amryw o feysydd allgyrsiol, a’r gefnogaeth bersonol a gaiff pob disgybl. Mae ein partneriaeth agos gyda’r cartref yn bwysig i ni er lles a llwyddiant ein disgyblion a gobeithio bydd y wefan hon yn cryfhau’r berthynas hanfodol honno.

Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth ac os oes gennych ymholiad cofiwch gysylltu â mi yn yr Ysgol.

Mr Owain Jones

Pennaeth

 

Cyflwyniad y Pennaeth

Diwrnod Plant Mewn Angen 2020

Diwrnod Plant Mewn Angen 2020

Eleni, daeth y staff a’r disgyblion i’r Ysgol yn gwisgo’r hyn roedden nhw eisiau. Yn ogystal â hyn, gwnaethpwyd addewidion amrywiol. Darllenwch ymhellach er mwyn gweld beth oedd addewid y Prifathro!

Dydd y Cadoediad 11/11

Dydd y Cadoediad 11/11

Bu disgyblion ‘Canolfan Croeso’ yn creu arddangosfa, cynhaliwyd gwasanaeth rhithiol gan 11 Erthig ar y thema ‘Cofio’ ac am 11yb, cafwyd distawrwydd am ddwy funud er mwyn cofio am y sawl a gollwyd mewn rhyfel. Yn yr wythnosau’n arwain at gyfnod y cofio, bu disgyblion...

Ysgol Gyfun Aberaeron, Stryd y Fro, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DT | 01545 570 217

Ysgol Gyfun Aberaeron