AIL AGOR – CYFLWYNIAD GAN Y PENNAETH 10:30AM, 25.08.20

Bydd y pennaeth yn esbonio beth fydd trefniadau ail agor yr ysgol ym Mis

>>>

Dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi – Gwybodaeth

Gweler y ddogfen isod sy’n rhoi gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid ynglyn a disgyblion

>>>

Asesiad Risg Cyffredinol – Ail agor yn mis Medi

>>>

Newyddion Diweddaraf

>>>

Fforwm Rhieni a Gwarcheidwaid

Annwyl Riant / Gwarcheidwad, Carem eich gwahodd i ymuno â’n ‘Fforwm Rhieni a Gwarcheidwaid’.

>>>

Gwisg Ysgol 2018-2019

Cliciwch islaw am wybodaeth yn ynglŷn â gwisg ysgol (PDF). Gwisg_Ysgol_2018-19 Dillad_Chwaraeon_2018-2019 Cost Gwisg Ysgol: Rydym

>>>

Nofio

Llongyfarchiadau gwresog i Kaitlyn Gwynne Jones ar gael ei dewis gan Nofio Cymru i

>>>

Blwyddyn 13 – Holiadur

Mae’r llywodraeth yn awyddus i gasglu eich barn. Dilynwch y ddolen hon i gwblhau

>>>

Blwyddyn 13 – Holiadur

Mae’r llywodraeth yn awyddus i gasglu eich barn. Dilynwch y ddolen hon i gwblhau

>>>

Year 13 – Questionnaire

The government would like your opinion. Please follow this link to complete a short

>>>

Canlyniadau TGAU

Bydd yr Ysgol yn agored ddydd Iau i ddisgyblion gael casglu eu canlyniadau o’r

>>>

Canlyniadau Lefel A ac UG

Bydd yr ysgol yn agor yfory 15/08/19 am 8.30yb i ddisgyblion i gasglu eu

>>>

Geiriau’r wythnos

Cliciwch y llun i chwyddo

>>>

Noson Rieni – Blwyddyn 9

Blwyddyn 9 Noson Rieni nos Iau – 07/02/2019 3.45 y.p. – 6.15 y.p.

>>>

Geiriau’r Wythnos 04/02/2019

>>>

Geiriau’r Wythnos 15/01/2019

>>>

Ffair Nadolig

  Ffair Nadolig Ysgol Gyfun Aberaeron Neuadd yr ysgol Nos fercher, 21ain o Dachwedd

>>>

Arholiadau “Mock” Rhagfyr 2018 (Bl.11 / Bl.12 / Bl.13)

Blwyddyn 11 – pdf  Blwyddyn 12 – pdf Blwyddyn 13 – pdf  

>>>

Geiriau’r wythnos – 15/11/18

>>>

Noson Agored Bl.4,5,6

>>>

Canlyniadau TGAU

Canlyniadau TGAU Blwyddyn 11 a 10 – Dewch i gasglu eich canlyniadau o neuadd

>>>

Canlyniadau Lefel A / AS

Blwyddyn 12 a 13 Dewch i gasglu eich canlyniadau o lyfrgell yr ysgol bore

>>>

Llythr Diwedd Tymor

Cliciwch islaw (PDF) Llythr Diwedd Tymor

>>>