Gwobr Aur Dug Caeredin – Criw B12

>>>

Gwaith arlunio ar gyfer y ‘Datganiad Ansawdd Blynyddol Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2017-2018

Yn ddiweddar, bu disgyblion sy’n astudio Arlunio yn Ysgol Gyfun Aberaeron wedi cystadlu mewn

>>>

Prom Bl.11 2018

Cliciwch yma i weld y lluniau

>>>

Athletau Dyfed

Athletau Dyfed, Dyfed Athletics. 7 Boys/Bechgyn: 1af/1st: Ifan Rishko- gwaywffon/javeline 3ydd/3rd: Joshua Tudball- 100m…

>>>

Yr ymennydd sydd ar fai!

  Gweithdy un diwrnod i rieni/gofalwyr i ddeall pam mae pobl ifanc yn ymddwyn

>>>

Eisteddfod Urdd Brycheiniog

Llongyfarchidau i Ella Evans Blwyddyn 11 am ddod yn gyntaf yn Eisteddfod Urdd Brycheiniog

>>>

Gwobr Ysgol Ddi-Blastig

(Yn Saesneg) Ysgol Gyfun Aberaeron received The “Plastic Free School Award” on the 15th

>>>

Presenoldeb Blwyddyn 11

Mae’n ddisgwyliad bod disgyblion Blwyddyn 11 yn parhau i fynychu’r ysgol fel yr arfer

>>>

Adolygu TGAU Blwyddyn 11

Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 11 – Cliciwch (pdf)

>>>

Adolygu TGAU Blwyddyn 10

Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 10 – cliciwch (pdf)

>>>

Aberaeron Di-Plastig

Nid yn unig mae Tref Aberaeron yn gweithio tuag at y Statws Di-Plastig a

>>>

Ceredigion dan 15

Llongyfarchiadau i Kieran Jenkins, Steffan Jones a Jac Grainger sydd yn rhan o dîm

>>>

Tîm rygbi

Dros y pythefnos diwethaf mae sawl tîm rygbi o’r ysgol wedi cymeryd rhan mewn

>>>

Llongyfarchiadau enfawr i Sian Davies

Llongyfarchiadau enfawr i Sian Davies (bl11) a gafodd ei ddewis yn garfan dan 18

>>>

Hairspray Dal Sownd – DVD

I archebu DVD ffoniwch swyddfa’r Ysgol erbyn 7fed o Rhagfyr 01545 570217 https://goo.gl/VhQNPz

>>>

Rhaglenni ‘Hairspray Dal Sownd’

Rhaglenni ‘Hairspray Dal Sownd’ ar werth o Ddydd Llun 20fed Dachwedd ymlaen £3 yr

>>>

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni (Cliciwch ‘pdf’) 2016-2017 Crynodeb

>>>

Canllaw i rieni am gyllid myfyriwr – diweddariad ar gyfer 2018/19!

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyllid i fyfyrwyr www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/rhieni-a-phartneriaid

>>>

‘Hairspray – Dal Sownd’

Perfformiadau Sioe ‘Hairspray – Dal Sownd’ 21, 22, 23 Tachwedd am 7.30pm yn Neuadd

>>>

Noson Agored – Disgyblion Blwyddyn 4, 5 a 6

>>>

Lle gwag ar gyfer Riant Lywodraethwr/wraig

ETHOL RHIANT LYWODRAETHWR/WRAIG. Ar hyn o bryd mae DAU le wag ar gyfer Riant

>>>

Cylchlythyr – Medi 2017

Ein Cylchlythyr Medi 2017 yn barod i lawr llwytho Cliciwch yma

>>>