Presenoldeb Blwyddyn 11

Mae’n ddisgwyliad bod disgyblion Blwyddyn 11 yn parhau i fynychu’r ysgol fel yr arfer

>>>

Adolygu TGAU Blwyddyn 11

Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 11 – Cliciwch (pdf)

>>>

Adolygu TGAU Blwyddyn 10

Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 10 – cliciwch (pdf)

>>>

Aberaeron Di-Plastig

Nid yn unig mae Tref Aberaeron yn gweithio tuag at y Statws Di-Plastig a

>>>

Ceredigion dan 15

Llongyfarchiadau i Kieran Jenkins, Steffan Jones a Jac Grainger sydd yn rhan o dîm

>>>

Tîm rygbi

Dros y pythefnos diwethaf mae sawl tîm rygbi o’r ysgol wedi cymeryd rhan mewn

>>>

Llongyfarchiadau enfawr i Sian Davies

Llongyfarchiadau enfawr i Sian Davies (bl11) a gafodd ei ddewis yn garfan dan 18

>>>

Hairspray Dal Sownd – DVD

I archebu DVD ffoniwch swyddfa’r Ysgol erbyn 7fed o Rhagfyr 01545 570217 https://goo.gl/VhQNPz

>>>

Rhaglenni ‘Hairspray Dal Sownd’

Rhaglenni ‘Hairspray Dal Sownd’ ar werth o Ddydd Llun 20fed Dachwedd ymlaen £3 yr

>>>

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni (Cliciwch ‘pdf’) 2016-2017 Crynodeb

>>>

Canllaw i rieni am gyllid myfyriwr – diweddariad ar gyfer 2018/19!

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyllid i fyfyrwyr www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/rhieni-a-phartneriaid

>>>

‘Hairspray – Dal Sownd’

Perfformiadau Sioe ‘Hairspray – Dal Sownd’ 21, 22, 23 Tachwedd am 7.30pm yn Neuadd

>>>

Noson Agored – Disgyblion Blwyddyn 4, 5 a 6

>>>

Lle gwag ar gyfer Riant Lywodraethwr/wraig

ETHOL RHIANT LYWODRAETHWR/WRAIG. Ar hyn o bryd mae DAU le wag ar gyfer Riant

>>>

Cylchlythyr – Medi 2017

Ein Cylchlythyr Medi 2017 yn barod i lawr llwytho Cliciwch yma

>>>

Agoriad gardd newydd – Canolfan y Mor

>>>

Gwisg Ysgol 2018-2019

Cliciwch islaw am wybodaeth yn ynglŷn â gwisg ysgol (PDF). Gwisg_Ysgol_2018-19 Dillad_Chwaraeon_2018-2019 Cost Gwisg Ysgol: Rydym

>>>

Noson Rhieni – Trip ysgol i Baris

Nodyn i Atgoffa – Noson Rhieni ar gyfer disgyblion sy’n mynd ar y trip

>>>

Ysgolion Iach Ceredigion

Mae Ysgol Gyfun Aberaeron yn aelod gweithgar o Gynllun Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru.

>>>

Gwersi Adolygu yr Adran Hanes

Gwersi Adolygu yr Adran Hanes 15:30-16:30 15-5-17 22-5-17 05-06-17 12-6-17 19-6-17

>>>

Rotary Interact – Wythnos Codi Arian

>>>

Lluniau ‘Eisteddfod 2017’

Galeri – https://ygaberaeron.org.uk/?page_id=1292

>>>