CA3

ABCh

Addysg Grefyddol

Arlunio

Cerdd

Chwaraeon

Cymraeg

Daearyddiaeth

Dylunio & Thechnoleg

Ffrangeg

Gwyddoniaeth

Hanes

Mathemateg

Saesneg

Technoleg Gwybodaeth