INSET DAY - FRIDAY 30TH OF JUNE - SCHOOL WILL BE CLOSED

Disgyblion

Dolenni

Llais y Disgybl

Nyth yr Wylan 

Newyddion

Trefn y Dydd

e-Ddiogelwch

Lles / Cymorth

Noson Agored

Prosbectws y 6ed Dosbarth