Noson Agored

Map yr Ysgol

Defnyddiwch y map rhyngweithiol hwn i fynd ar rith-daith o Ysgol Gyfun Aberaeron. Dyma gyfle i chi gwrdd â'r Uwch Dîm Rheoli a'r Prif Swyddogion, yn ogystal â gweld y cyfleusterau a'r cyfleoedd rhagorol sydd gan yr adrannau i'w cynnig i chi.

Cliciwch ar yr eiconau: example map marker

×

Outdoor Classroom

When the weather permits, these areas allow a different kind of lesson, introducing students to new ways of learning. Ysgol Gyfun Aberaeron offers excellent learning experiences for all of our students, with rigorous monitoring. They are able to thrive through the support of all members of staff.

Pennaeth: Mr Owain Jones

Dirprwy Bennaeth: Mr Euros Lloyd

Pennaeth Cynorthwyol Data: Miss Siân Evans

Pennaeth Cynorthwyol Lles: Mrs Lowri Gregson