INSET DAY - FRIDAY 30TH OF JUNE - SCHOOL WILL BE CLOSED

Uchod… Mynychodd myfyrwyr Canolfan Croeso Ŵyl Rygbi yr wythnos hon (07/03/23) lle cawsant gyfle i wella eu sgiliau rygbi a hyd yn oed chwarae rhywfaint o rygbi cadair olwyn. Da iawn pawb.