Llywodraethwyr

Mae gan Ysgol Gyfun Aberaeron gorff llywodraethol gweithgar sy’n gefnogol o amcanion yr ysgol ac sy’n gweithio’n ddiflino i yrru gwelliannau pellach. Mae’r aelodau yn rhoi o’u hamser yn wirfoddol.

 

Llywodraethwyr

Cynrychiolwyr yr AALI
Cyng D Edwards, Cyng E Evans, Mr E Morgans (Cadeirydd / Chair), Mr Gareth Lewis.

Cynrychiolwyr rhieni
Mrs C Grainger, Mrs Non Jones McEvoy, Mrs Gillian Evans, Mr Keith Henson (Is-gadeirydd / Vice-Chair), Richard Lewis, Ms Elizabeth Porter, Gareth Parry.

Aelodau’r Gymuned
Mr Denfer Morgan, Ms Delyth Crimes, Mr Robert Fry, Miss Anwen James.  

Cynrychiolwyr Staff/ Staff Representatives
Miss Louise Russell, Miss Rhian Davies. 

Lle gwag: os oes diddordeb mewn bod yn llywodraethwr, cysylltwch gyda’r ysgol os gwelwch yn dda.

I gysylltu gyda’r corff llywodraethol, cyfeiriwch unrhyw ohebiaeth at:

Cadeirydd y Corff Llywodraethol,
Ysgol Gyfun Aberaeron,
Stryd y Fro,
Aberaeron,
SA46 0DT.