Llywodraethwyr

Mae gan Ysgol Gyfun Aberaeron gorff llywodraethol gweithgar sy’n gefnogol o amcanion yr ysgol ac sy’n gweithio’n ddiflino i yrru gwelliannau pellach. Mae’r aelodau yn rhoi o’u hamser yn wirfoddol.

 

Llywodraethwyr

Cynrychiolwyr yr AALI*
Cyng D Edwards, Cyng E Evans, Mr E Morgans (Cadeirydd / Chair)

Cynrychiolwyr rhieni
Mrs C Grainger, Mr Dai Morgan, Mrs Non Jones McEvoy, Mrs Gillian Evans, Mr Keith Henson, Richard Lewis, Mrs Anwen James, Gareth Parry (Is-gadeirydd / Vice-Chair)

Aelodau’r Gymuned*
Mr Denfer Morgan, Ms Delyth Crimes, Mr Robert Fry

Cynrychiolwyr Staff/ Staff Representatives
Miss Louise Russell, Miss Rhian Davies, Miss Gemma Roberts

*Lle gwag: os oes diddordeb mewn bod yn llywodraethwr, cysylltwch gyda’r ysgol os gwelwch yn dda.

I gysylltu gyda’r corff llywodraethol, cyfeiriwch unrhyw ohebiaeth at:

Cadeirydd y Corff Llywodraethol,
Ysgol Gyfun Aberaeron,
Stryd y Fro,
Aberaeron
SA46 0DT