Trefn y Dydd

Llun, Mercher ac Iau Mawrth a Gwener
Ystafell Gofrestru 8.30-8.40 8.30-8.40
Cofrestru 8.40-9.00 8.40-9.15
Gwers 1 9.00-10.00 9.15-10.05
Egwyl 20 munud
10.00 – 10.20
20 munud
10.05 – 10.25
Gwers 2 10.20-11.15 10.25-11.20
Amser Teithio 5 munud 5 munud
Gwers 3 11.20-12.20 11.25-12.20
  (Bl 9 a 10 i fynd i ginio 12.10) (Bl 9 a 10 i fynd i ginio 12.10)
Cinio
12.20 – 1.15

55 munud (12.20 – 1.15)

Blwyddyn 9 a 10:
Nyth yr Wylan 12.10 – 12.40

Blwyddyn 11 a’r 6ed Dosbarth:
Nyth yr Wylan – 12.45 – 1.15

55 munud (12.20 – 1.15)

Blwyddyn 9 a 10:

Nyth yr Wylan 12.10 – 12.40

Blwyddyn 11 a’r 6ed Dosbarth:

Nyth yr Wylan – 12.45 – 1.15

Gwers 4 1.15-2.15 1.15-2.15
(Bl 7 a 8: Nyth yr Wylan 1.20 to 1.45) (Bl 7 a 8: Nyth yr Wylan 1.20 to 1.45)
Amser Teithio 5 munud 5 munud
Gwers 5 2.20 – 3.15 2.20 – 3.15

 

 

Amserlen Enghreifftiol

Mae amserlenni personol pob disgybl yn dangos cod y wers, cod yr athro a’r lleoliad.

 

Codau ac Enwau Pynciau

Gweler y tabl isod am restr lawn o godau ac enwau pynciau.

COD Y PWNC

ENW’R PWNC

Ad

Adeiladwaith

Ag

Addysg Gorfforol

Ar

Arlunio

Bc

Y Fagloriaeth Gymreig

Bi

Bioleg

Bu

Busnes

Bw

Bwyd a Maeth

Ca

Cymraeg Ail Iaith

Ce

Cerddoriaeth

Ch

Chwaraeon

Cm

Cemeg

Cr

Astudiaethau Crefyddol

Cy

Cymraeg

CyLlen

Cymraeg Llen

Da

Daearyddiaeth

Dr

Drama

DT

Dylunio a Thechnoleg

Ff

Ffiseg

Fr

Ffrangeg

Ft

Ffotograffiaeth

Ge

Geography (Daearyddiaeth drwy gyfrwng y Saesneg)

GwDbl

Gwyddoniaeth Ddwbl

Gt

Gwyddoniaeth Driphlyg

Ha

Hanes

Hi

History (Hanes drwy gyfrwng y Saesneg)

Ig

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ma

Mathemateg

MaRh

Mathemateg Rhifedd

Pr

Peirianneg

Sa

Saesneg

SaLlen

Saesneg Llenyddiaeth

Tf

TGCh

Tx

Tecstiliau

Yc

Ymarfer Corff