INSET DAY - FRIDAY 30TH OF JUNE - SCHOOL WILL BE CLOSED

Trefn y Dydd

Amserlen Gwersi

 

Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau

Monday, Wednesday, Thursday

Bugeiliol

Cydaddoli

 

08.40 – 09.00

Pastoral

Collective Worship                                                                                      

Gwers 1

09.00 – 10.00

Lesson 1

Gwers 2

10.00 – 11.00

Lesson 2

Egwyl

11.00 – 11.20

Break

Gwers 3

11.20 – 12.20

Lesson 3

Gwers 4

12.20 – 13.20

Lesson 4

Cinio

13.20 – 14.15

Lunch

Gwers 5

14.15 – 15.15

Lesson 5

 

 

Dydd Mawrth, Dydd Gwener

Tuesday, Friday

 Bugeiliol

Cydaddoli

 

08.40 – 09.15

Pastoral

Collective Worship                                                                                      

Gwers 1

09.15 – 10.10

Lesson 1

Gwers 2

10.10 – 11.05

Lesson 2

Egwyl

11.05 – 11.25

Break

Gwers 3

11.25 – 12.20

Lesson 3

Gwers 4

12.20 – 13.20

Lesson 4

Cinio

13.20 – 14.15

Lunch

Gwers 5

14.15 – 15.15

Lesson 5

 

 

Codau ac Enwau Pynciau

 

COD Y PWNC

ENW’R PWNC

Ad

Adeiladwaith

Ag

Addysg Gorfforol

Ar

Arlunio

Bc

Y Fagloriaeth Gymreig

Bi

Bioleg

Bu

Busnes

Bw

Bwyd a Maeth

Ca

Cymraeg Ail Iaith

Ce

Cerddoriaeth

Ch

Chwaraeon

Cm

Cemeg

Cr

Astudiaethau Crefyddol

Cy

Cymraeg

CyLlen

Cymraeg Llen

Da

Daearyddiaeth

Dr

Drama

DT

Dylunio a Thechnoleg

Ff

Ffiseg

Fr

Ffrangeg

Ft

Ffotograffiaeth

Ge

Geography (Daearyddiaeth drwy gyfrwng y Saesneg)

GwDbl

Gwyddoniaeth Ddwbl

Gt

Gwyddoniaeth Driphlyg

Ha

Hanes

Hi

History (Hanes drwy gyfrwng y Saesneg)

Ig

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ma

Mathemateg

MaRh

Mathemateg Rhifedd

Pr

Peirianneg

Sa

Saesneg

SaLlen

Saesneg Llenyddiaeth

Tf

TGCh

Tx

Tecstiliau

Yc

Ymarfer Corff