Saesneg

Mrs Katie Jones - Pennaeth Adran

Mrs Gemma Owen

Mrs Colleen Roberts

Ms Alex Hobson

Crewyd rhywfaint o’r cynnwys hwn cyn i reolau Covid-19 ddod i rym.

GWELEDIGAETH

Ein gweledigaeth fel adran yw i gefnogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu, a’u paratoi at fyd gwaith. Gobeithiwn hefyd feithrin eu dealltwriaeth o farddoniaeth, rhyddiaith a dramau.

YSTAFELLOEDD AC ADNODDAU

Mae’r adran Saesneg wedi’i lleoli yn y bloc canol. Mae byrddau gwyn rhyngweithiol ac arddangosfeydd defnyddiol ym mhob ystafell ddosbarth.

CA3

Mae pob thema a astudir yn cynnwys ystod o dasgau llafar, darllen ac ysgrifennu, yn waith ffuglen a ffeithiol.

CA4

Bydd pob myfyriwr yn ennill cymhwyster Saesneg Iaith. Bydd rhai myfywyr yn astudio Lefel Mynediad cyn symud ymlaen i TGAU.

Bydd y mwyafrif yn ennill cymwysterau mewn TGAU Iaith a Llenyddiaeth.

Manyleb (Saesneg Iaith): https://www.cbac.co.uk/media/krviytuc/wjec-gcse-english-language-specification-2015-24-10-14-branded.pdf

Manyleb (Saesneg Llenyddiaeth): https://www.cbac.co.uk/media/ivcp2wsr/wjec_gcse_english_literature_-_specification_-for_teaching_from_2015_-_wales_only.pdf

CA5

Ar gyfer Lefel A, rydym yn cynnig Llenyddiaeth Saesneg CBAC sy’n cynnwys astudiaeth o farddoniaeth, rhyddiaith a drama.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/media/rwdp2iff/wjec-gce-english-lit-spec-from-2015-e-18-12-2019.pdf

DYSGU YN Y CARTREF

Yng Nghyfnod Allweddol 3, rhoddir llyfryn darllen a thaflen dasg ‘tsili’ i ddisgyblion gydag ystod o dasgau dysgu annibynnol.

Ar gyfer CA4 a CA5, ceir ystod o dasgau gan gynnwys paratoi ar gyfer asesiadau; ymchwil annibynnol; darllen; cwestiynau arholiad.

CYFLEOEDD ALLGYRSIOL

Yn ogystal, mae’r adran yn cynnig ystod o brofiadau allgyrsiol gan gynnwys ymweliadau a gweithdai.