CA4

Pynciau Craidd

ABCh

Addysg Grefyddol

Bagloriaeth Cymru

Chwaraeon

Cymraeg

Gwyddoniaeth

Mathemateg

Saesneg

Dewisiadau

Adeiladwaith (BTEC)

Addysg Gorfforol

Arlunio a Dylunio

Busnes

Bwyd a Maeth

Cerddoriaeth

Daearyddiaeth

Dylunio a Thechnoleg

Ffrangeg

Gwyddoniaeth Driphlyg

Hanes

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Peirianneg

Tecstiliau

Technoleg Gwybodaeth