INSET DAY - FRIDAY 30TH OF JUNE - SCHOOL WILL BE CLOSED

Cerddoriaeth

Mrs Eleri Morgans - Pennaeth Adran

Miss Ceri Thomas

Crewyd rhywfaint o’r cynnwys hwn cyn i reolau Covid-19 ddod i rym.

GWELEDIGAETH

Ein prif fwriad yw i ddatblygu dysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu gydol eu hoes. Y gobaith yw y bydd y pobl ifanc hyn yn troi’n oedolion sydd yn hapus i gyflwyno eu hunain yn hyderus yn y dyfodol ac yn hapus i gymryd rhan mewn gweithgareddau cerddorol yn y gymuned y tu allan i’r Ysgol.

Y CWRICWLWM – TROSOLWG BRAS

Yn y gwersi Cerdd, byddwn yn datblygu’ch cymhelliant, gwydnwch a’ch sgiliau cyfathrebu. Byddwn yn meithrin eich gallu i asesu risg, gwneud penderfyniadau a dangos parch.

CA3

Byddwch yn derbyn dwy wers Gerddoriaeth yr wythnos yng Nghyfnod Allweddol 3 lle byddwch yn cwblhau gwaith ymarferol (lleisiol/ ar offeryn), gwaith gwrando a chyfansoddi.

CA4: TGAU CERDDORIAETH

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/media/dtqir4qn/wjec-gcse-music-spec-from-2016-w.pdf

CA5: SU/ UG CERDDORIAETH

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/media/avbldje1/wjec-gce-music-spec-from-2016-w.pdf