Penaethiaid Cynnydd

Blwyddyn 7: Mrs Esyllt Môn Jones

Blwyddyn 8: Mr Mathew Hill

Blwyddyn 9: Miss Manon Dafydd

Blwyddyn 10: Mrs Wendy Price-Jones

Blwyddyn 11: Mrs Sharon Morgan

Pennaeth Cynnydd y Chweched: Miss Ceri Thomas