Penaethiaid Cynnydd

Blwyddyn 7: Miss Carwen Richards

Blwyddyn 8: Mr Mathew Hill

Blwyddyn 9: Miss Nia Wyn Jones (yn aros am lun)

Blwyddyn 10: Miss Nia Wyn Jones (yn aros am lun)

Blwyddyn 11: Mrs Wendy Price-Jones

Pennaeth Cynnydd y Chweched: Miss Ceri Thomas