EISTEDDFOD T

EISTEDDFOD T

Llongyfarchiadau i ddwy o ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Gyfun Aberaeron ar eu llwyddiant yn Eisteddfod T yr Urdd eleni. Enillodd Catrin Edwards y gystadleuaeth farddoniaeth Bl. 7-9 ac enillodd Erin James-Lynch y gystadleuaeth gyfansoddi monolog digri Bl. 7-9.
Rhaglen Ysgolheigion

Rhaglen Ysgolheigion

Bu’r grŵp hwn o ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Gyfun Aberaeron yn rhan o Raglen Ysgolheigion y Brilliant Club yn ddiweddar. Cwblhawyd deuddeg wythnos o diwtorialau ar-lein gan diwtor PhD o Brifysgol Aberystwyth. Ysgrifennodd pob un o’r disgyblion draethawd...
Y Llyfrgell

Y Llyfrgell

Dymuna’r Ysgol ddiolch i’r Cambrian News sy’n darparu papur newydd i ni yn wythnosol bellach. Rhoddir y cyfle i ddisgyblion ddarllen y papur tra’n treulio amser yn y llyfrgell. Gweler y llun atodedig o ddisgyblion Blwyddyn 12 (sy’n rhan...
Diwrnod Plant Mewn Angen 2020

Diwrnod Plant Mewn Angen 2020

Eleni, daeth y staff a’r disgyblion i’r Ysgol yn gwisgo’r hyn roedden nhw eisiau. Yn ogystal â hyn, gwnaethpwyd addewidion amrywiol. Darllenwch ymhellach er mwyn gweld beth oedd addewid y Prifathro!
Dydd y Cadoediad 11/11

Dydd y Cadoediad 11/11

Bu disgyblion ‘Canolfan Croeso’ yn creu arddangosfa, cynhaliwyd gwasanaeth rhithiol gan 11 Erthig ar y thema ‘Cofio’ ac am 11yb, cafwyd distawrwydd am ddwy funud er mwyn cofio am y sawl a gollwyd mewn rhyfel. Yn yr wythnosau’n arwain at gyfnod y cofio, bu disgyblion...
Diwrnod Shwmae Su’mae 2020

Diwrnod Shwmae Su’mae 2020

Mae diwrnod Shwmae Su’mae, sy’n cael ei chynnal yn flynyddol ar Hydref 15fed, yn annog pawb i roi cynnig ar y Gymraeg drwy ddechrau sgyrsiau gyda ‘Shwmae’ neu ‘Su’mae’. Thema’r diwrnod eleni oedd Ar Draws y Tonnau. Mae Diwrnod...