Jake & Oskar

Jake & Oskar

Llongyfarchiadau i Jake Howells ac Oskar Lydon ym Mlwyddyn 13 sydd wedi derbyn cynnig diamod i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth y flwyddyn nesaf (Ysgoloriaeth). Bydd Jake yn astudio’r Gyfraith ac Oskar yn dewis Daearyddiaeth. Mae Jake hefyd wedi derbyn...
Rhwyfo

Rhwyfo

Ar ddydd Sul y 1af o Fai, daeth llwyddiant i Oliver Campbell-Miller, Jack Ryan, Louis Weston a Ryan Ellis wrth iddyn nhw ennill cystadleuaeth rhwyfo ar y môr yng Nghei Newydd. Daeth Llion Holder yn ail gyda’i griw e.
Y Scarlets

Y Scarlets

Mae Aled Lewis wedi chwarae ei gêm gyntaf heno (16/03/22) i’r Scarlets yn erbyn y Gweilch. Daeth y Scarlets allan fel enillwyr cryf gyda sgôr o 26-14 a chwaraeodd Aled yn dda iawn. Llongyfarchiadau fawr iawn i Aled.
🌤 FFERM DENMARK

🌤 FFERM DENMARK

Ar y 7fed o Fawrth, cafodd 40 o ddisgyblion Blwyddyn 7 y cyfle i fynychu Denmark Farm ar daith lles a arianwyd gan Llywodraeth Cymru. Cynhaliwyd y gweithgareddau gan y Forest School Young Rangers a diolchwn iddynt am y croeso cynnes.
Ysgol ar gau fory (18.2.22)

Ysgol ar gau fory (18.2.22)

Mae’r awdurdod lleol wedi penderfynu bydd holl ysgolion Ceredigion ar gau fory (18.2.22) oherwydd y rhagolygon ar gyfer gwyntoedd cryfion ar hyd y sir. Cau-ysgol-18.2.2022-School-site-closure-1Download
Bwydlen Fegan Newydd

Bwydlen Fegan Newydd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd ein ffreutur ‘Nyth Yr Wylan’ yn cynnig dewis fegan newydd o heddiw ymlaen. Rhowch gynnig ar eu ‘Bolognese’ llysieuol, neu’r ‘Chilli Con Carne’ Fegan, neu’r Llysiau gyda Dip ‘Houmous’. Gweler y dolenni ar gyfer y fwydlen: New Vegan...